Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Adresát

Internetový obchod:                  www.linkyfashion.eu

Společnost:                               Dang Phuong Linh

Se sídlem:                                 Suchý vršek 2098/51, Praha 5, 158 00 

E-mailová adresa:                     info@linkyfashion.eu

Telefonní číslo:                          773 171 201

______________________

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Číslo objednávky:

Číslo účtu:

E-mailová adresa:

Telefon:

______________________

Dobrý den,

dne  ___________________ jsem si prostřednictvím Vašeho internetového obchodu na webových stránkách www.linkyfashion.eu zakoupil/a následující zboží (vyplňte Název zboží): 

___________________________________________________________________________________

 

Důvod vrácení (zaškrtněte/vyplňte):

Ο Produkt mi nesedí

Ο Nevyhovuje mi materiál

Ο Produkt je mi malý

Ο Produkt je mi velký

Ο Vadný produkt

Ο Nesprávný produkt

Ο Jiný důvod: _______________________________

 

S ohledem na to, že jsem zboží zakoupil/a prostřednictvím Internetu, uplatňuji tímto v souladu s § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, své právo a odstupuji bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce od kupní smlouvy, a to ve 14denní lhůtě od převzetí zboží. 

Žádám Vás v této souvislosti o vrácení finanční částky zaplacené za zboží (tj. kupní cena bez poštovného), a to v zákonné 30denní lhůtě ode dne odstoupení a to převodem na můj účet: _____________________         

                    

V ______________________                                                  Dne _____________________

                                          

______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele