Formulář pro reklamaci

Formulář pro reklamaci

V případě reklamace prosím vyplňte tento formulář a zašlete jej společně se zbožím na naši adresu Dang Phuong Linh, Suchý vršek 2098/51, Praha 5, 158 00.

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy / Datum nákupu:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Číslo objednávky:

Popis vad zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Datum:

Podpis: